+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Ліцензія

Ліцензія PDF

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Державна наукова установа          

“Центр інноваційних медичних технологій НАН України”

Ідентифікаційний код:  05417590

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Вознесенський узвіз, 22, м. Київ, 04053, Україна

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму підготовки,

спеціальності, виду освітньої послуги

Найменування напряму підготовки,

спеціальності, виду освітньої послуги

Ліцензований обсяг Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН, в

якому приймалося рішення до даної спеціальності)

1 2 3 4 5 6 7
Підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем  вищої освіти  За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні

науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

Підготовка докторів філософії
1 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 24 наказ МОН № 1459-л від

17.09.2018