+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Навчальний план – 2021

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Державна наукова установа

Наказом директора

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

«ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

від 28.09.2021р. № 122

м. Київ

 Вченою радою

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

Протокол засідання

від 28.09.2021р. № 6

Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л А Н

Підготовки докторів філософії Строк навчання – 4 роки

Галузь знань 22 «Охорона здоров`я»

Спеціальність 222 «Медицина»

Спеціалізація «Хірургія»

Форма навчання очна, вечірня, заочна

І . ГРАФІК ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ

Курс

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

І

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

К

К

К

К

К

К

К

К

ІІ

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

Н

Н

Н

Н

К

К

К

К

К

К

К

К

К

ІІІ

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

К

К

Н

Н

Н

Т

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Т

Т

Т

Т

К

К

К

К

К

К

К

К

К

ІV

Т

Т

Т

Т

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

К

К

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

ПОЗНАЧЕННЯ: Т – теоретичне навчання; С – екзаменаційна сесія; Н-наукова діяльність; К-канікули; З- захист дисертаційної роботи.
ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

Курс

Теоретичне

навчання

Екзаменаційна сесія

Наукова діяльність

Канікули

І

26

3

5

10

ІІ

35

2

4

11

ІІІ

6

1

34

11

ІV

4

1

33

2

Разом

71

7

76

34

IІІ. АТЕСТАЦІЯ

Форма атестації

Семестр

Захист дисертаційної роботи

8

ІV. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п

НАЗВА навчальнОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин

Розподіл кредитів ECTS (годин) на тиждень за курсами і семестрами

Екзамени

Заліки

Загальний обсяг

Аудиторних

Самостійна робота

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Всього

у тому числі:

С е м е с т р и

1

2

3

4

5

6

7

8

лекції

семінари

прак-тичні

Кількість тижнів в семестрі

18

18

18

18

18

18

18

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

І. ОВОЛОДІННЯ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИМИ (ФІЛОСОФСЬКИМИ) КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

1

Філософія

2

1

6

180

115

51

64

65

1,5

2

Відповідно до Розпорядження Президії НАН України №328 від 30.05.2016р. «Про забезпечення виконання в НАН України

освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських

та мовних компетентностей»

Всього в циклі І

1

1

6

180

115

51

64

65

ІІ. ЗДОБУТТЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ( іноземна мова )

2

Англійська мова

2

1

8

240

240

16

224

0

2

2

Відповідно до Розпорядження Президії НАН України №328 від 30.05.2016р. «Про забезпечення виконання в НАН України

освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських

та мовних компетентностей»

Всього в циклі ІІ

1

1

8

240

240

16

224

0

ІІІ. НАБУТТЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВИЧОК ДОСЛІДНИКА ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

3

Педагогіка та психологія вищої школи

2

2

60

30

20

10

30

1

1

4

Методологія та організація педагогічного процесу у вищій школі (педагогічний практикум)

3

2

60

40

40

20

1

1

5

Управління проектами в галузі здоров’я ( за вибором)

3

2

60

20

6

14

40

1,5

6

Методологія наукових досліджень в медицині

( за вибором)

2

2

60

30

20

10

30

1

1

7

Усна та письмова презентація результатів наукового дослідження

2

2

60

40

12

28

20

1

1

8

Клінічні дослідження в хірургії ( за вибором)

4

2

60

20

6

14

40

1,5

9

Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

2

2

60

40

12

28

20

1

1

10

Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності ( за вибором)

2

2

60

30

24

6

30

1

1

Всього в циклі ІІІ

8

16

480

250

100

10

140

230

ІV. ЗДОБУТТЯ ГЛИБИННИХ ЗНАНЬ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

11

Хірургія

7

6

20

600

490

46

116

328

110

2

2,5

12

Актуальні питання сучасної хірургії ( за вибором)

4, 5

6

180

40

4

36

140

2

2

Всього в циклі ІV

1

3

26

780

530

50

116

364

310

Всього за весь період навчання

3

13

56

1650

1135

217

190

728

515

Заступник директора

з науково-організаційної

та методичної роботи д.м.н., професор                                                                                                         Якимець В.М.

Хірургія 26 год. лекцій на третьому курсі

20 год на четвертому