+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Косюхно Сергій Вікторович

КОСЮХНО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Професійна освіта:

1979 року народження, українець, закінчив Національний Медичний Університет ім. О.О. Богомольця у 2003 році. З 2003 року по 2005 рік працював в центрі шлунково-кишкових кровотеч на базі Київської міської клінічної лікарні №12 на посаді лікаря−інтерна за спеціальністю «хірургія».

Професійна діяльність:

З жовтня 2005 року по вересень 2015 року працював на посаді лікаря-хірурга відділення хірургії стравоходу, шлунка та кишечника  НІХТ ім. О. О. Шалімова НАМН України. З вересня 2015 року по грудень 2015 року працював на посаді наукового співробітника відділу хірургії шлунково-кишкового тракту. З грудня 2015 по серпень 2017 року працював на посаді старшого наукового співробітника відділу хірургії шлунково-кишкового тракту Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова»  НАМН України. З 2018 року і по теперішній час працює на посаді завідувача відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

Досягнення:

У червні 2016 року затвердив тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: “Хірургічне лікування хворих з цукровим діабетом 2 типу асоційованого з ожирінням”.

В ролі експерта проводив навчальні курси для хірургів за темами «Лапароскопічна герніологія», «Лапароскопія у загальній та невідкладній хірургії, «Лапароскопічна баріатрична хірургія» у Центрі хірургічних інновацій (Center of Surgical Innovation − CSI), який функціонує на базі ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології ім О. О. Шалімова»; проводив майстер клас по новітнім технологіям в лікуванні гриж живота, який відбувся 16 вересня 2016 р. в НІХТ ім. О.О. Шалімова; приймав активну участь у проведенні науково-практичної конференції «Шалімовські дні: сучасні інноваційні технології в метаболічній та баріатричній хірургії» (м. Київ, 2017)».

Приймав активну участь у науково–практичній конференції першому Буковинському хірургічному форумі «Попередження ускладнень в абдомінальній хірургії» (м. Чернівці, 2017), Всеукраїнській науково–практичній конференції з міжнародною участю «Методи лікування цукрового діабету, метаболічного синдрому і ожиріння: мультидисциплінарний підхід» (м. Львів, 2018), 25 Європейському Конгресі з ожиріння (м. Відень, Австрія, 2018), 15 щорічному конгресі «Проблема розробки алгоритму ревізійних баріатричних та метаболічних операцій (B.E.S.T.)» (м. Брюгге, Бельгія, 2018).

Пройшов стажування у провідних клінічних центрах Європейського Союзу та Азії: тренінг курс у спеціалізованому тренінг центрі «Меріл Академія», Вапі, Індія за темою – лапароскопічна баріатрична та метаболічна хірургія – 9-10 вересня 2016 року; в університетській клініці м Каунас, Литва за темою – малоінвазивна баріатрична хірургія – 16-20 січня 2017 року; в Центрі малоінвазивної хірургії Ессен-Мітте (м. Ессен, Німеччина, 27 листопада-1 грудня 2017р.), де стажувався із екстраперетонеоскопічних адреналектомій та малоінвазивних оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, використання імуно-флюорисценції у лапароскопічній хірургії; в Клініці абдомінальної, васкулярної та баріатричної хірургії ім. св. Іосифа (м. Регенсбург, Німеччина, 5-9 листопада 2018р.), темою стажування було виконання трансанальних операцій із приводу раку прямої кишки, хірургічне лікування хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту, роботична хірургія, хірургія гриж передньої черевної стінки.

Є дійсним членом Європейської Асоціації Ендоскопічних Хірургів (EAES), Міжнародної Федерації Хірургії Ожиріння та Метаболічних порушень (IFSO) та Європейської Асоціації Герніологів (EHS).

В 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: “Особливості хірургічної тактики при гігантських дефектах черевної стінки у хворих з серцевою та легеневою недостатністю ”.

Публікації:

Має 113 наукових публікацій, з них 26 патентів на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 монографія.