+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

Татарчук Тетяна Феофанівна

Татарчук Тетяна Феофанівна

Дата і місце народження, громадянство: 19.05.1969 р. н., Україна, м. Вінниця, українка

Освіта та наукова кваліфікація

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, сертифікат спеціаліста №18122 від 08.06.2018 р., присвоєно звання  лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкологія»;

Курси стажування та інформації по циклу «Ведення вагітності та пологів при акушерській та екстрагенітальній патології» при ДУ «І ПАГ НАМН України», посвідчення № 15/15 від 22.09.2016 р.;

Атестаційна комісія при Академії медичних наук України, наказ №79 від 10.10.2016 р., продовжена вища категорія зі спеціальності «акушерство і гінекологія»;

Атестаційна комісія при Академії медичних наук України, наказ №1 від 03.01.2012 р., продовжена вища категорія зі спеціальності «акушерство і гінекологія»;

Атестаційна комісія при Академії медичних наук України, наказ №65 від 27.11.2006 р., продовжена вища категорія зі спеціальності «акушерство і гінекологія»;

Атестаційна комісія при Академії медичних наук України, наказ №90 від 20.12.2001 р., присвоєна вища категорія зі спеціальності «акушерство і гінекологія»;

Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа», диплом з відзнакою ИВ-І № 204299 від 28.06.1982 р.

Дані про наукові ступені

доктор медичних наук зі спеціальності «акушерство та гінекологія», диплом ДД №000479 від 10.02.1999 р., рішення спеціалізованої вченої ради Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. Назва дисертації «Фактори ризику, клініка, діагностика, профілактика та лікування ранньої менопаузи».

кандидат медичних наук зі спеціальності «акушерство та гінекологія» диплом МД №030026 від 30.03.1988, рішенням Ради при Київському НДІ педіатрії, акушерства та гінекології ім. П.М.Буй від 08.12.1987. Назва дисертації: «Ускладнення післяабортного періоду при використанні немедикаментозних ВМС та їх профілактика»

Дані про вчені звання:

член кореспондент Національної Академії Медичних Наук України зі спеціальності «ендокринна гінекологія», обрана Національною Академією Медичних Наук України на підставі Статуту НАМН України. Посвідчення №188, від 28.03.2013р.;

професор зі спеціальності «акушерство та гінекологія», присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.12.2002 року, протокол № 5/17-П. Атестат професора ПР №001833;

старший науковий співробітник зі спеціальності «акушерство та гінекологія», присвоєно рішенням Вищої атестаційної комісії України від 13 грудня 2000 року (протокол №20-09/10) на підставі рішення вченої ради Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Атестат АС №001566, від 23.10.2001 р.

Поточні посади

Завідуюча відділенням ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»,  04050, Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8. (за сумісництвом завідувач відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», 04053, Україна, Київ, вул. Вознесенський спуск 22)

Наукові премії, нагороди

«Заслужений діяч науки і техніки України» –  Указ Президента України від 11.01.2010 року. Посвідчення № 2147.

«Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки» – Витяг з Указу Президента України №329/2012. Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року. Диплом № 6618.

Нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Указом президента України № 398/2017 від 01.12.2017 року. Знак ордена №3668. Посвідчення серія  ОК №046142.

Інші особисті досягнення:

Створила систему надання медичної допомоги  жінкам постменопаузального віку та систему лікування передпухлинних станів та гормонозалежних пухлин. Розробила ряд  методів комплексної реабілітації жінок та дівчаток з дисгормональними гінекологічними захворюваннями. Засновник першої школи клімактерію та школи ендокринної гінекології в Україні. 

Публікаційна діяльність

За період наукової діяльності всього опубліковано 494 науковий статей у вітчизняних та міжнародних публікаціях, 41 патентів на винахід, 15 монографій.