+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

Кардіологічне відділення

Кардіологічне відділення  ДНУ ЦІМТ є вузькопрофільним функціональним підрозділом, в якому проводиться надання спеціалізованої планової    допомоги  пацієнтам  із захворюваннями серця і судин.

Серцево-судинні захворювання займають перше місце в структурі смертності в Україні та в усьому світі, а частина з них, як то гіпертонічна хвороба і ішемічна хвороба серця, є  частою причиною інвалідності.  Разом з тим, профілактика і своєчасне лікування хвороб серця подовжує тривалість життя і покращує його якість.  Сучасні методи діагностики, якими забезпечений центр  та наявність висококваліфікованих спеціалістів – кардіологів сприяють максимально точній діагностиці та дозволяють надавати кваліфіковану стаціонарну медичну допомогу хворим кардіологічного профілю, у тому числі хворим із супутньою патологією, безпосередньо  в умовах центру. При лікуванні  хворих   кардіологи керуються Рекомендаціями та Протоколами Європейського товариства кардіологів та застосовують методи діагностики та лікування, що ґрунтуються на доказах. При наявності потреби у кардіохірургічному втручанні, кардіологи скеровують пацієнтів у профільні  клініки.

В кардіологічному відділенні  надається  медична допомога пацієнтам з наступними захворюваннями:

1. Ішемічна хвороба серця:

-підгостра стадія інфаркту міокарда, а також реабілітація після стентування та шунтування коронарних артерій

-реабілітація після протезування серцевих клапанів і інших кардіохірургічних втручань

-стенокардія напруги і спокою

-порушення ритму, а саме, екстрасистолія, пароксизмальні тахікардії, фібрілляція передсердь

-післяінфарктний кардіосклероз.

2. Гіпертонічна хвороба  і симптоматичні гіпертензії

3. Кардіоміопатії

-дилятаційна

-гіпертрофічна

-рестриктивна

-вторинна дисметаболічна

4. Вроджені і набуті вади серця, що не потребують хірургічної корекції, або кореговані раніше

5. Хронічне легеневе серце

6. Наслідки після перенесеної тромбоємболії легеневої артерії

7. Ревматична хвороба серця в неактивній фазі, ускладнена серцевою недостатністю і порушенням ритму

8. Міокардит

9. Прогресуюча серцева недостатність на фоні кардіологічних хвороб.

Лікарі відділення проводять санітарно-освітницьку роботу серед пацієнтів відділення, навчають основам раціонального харчування, популяризують необхідність відмови від шкідливих звичок, а також достатнього рівня фізичної активності.

Діагностика та лікування проводиться згідно новітніх міжнародних протоколів лікування відповідно наказу № 1422 від 29.12.2016 МОЗ України.