+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Кардіологічне відділення

Кардіологічне відділення  ДНУ ЦІМТ є вузькопрофільним функціональним підрозділом, в якому  проводиться  надання спеціалізованої планової    допомоги  пацієнтам  із захворюваннями серця і судин.

Серцево- судинні захворювання займають перше місце в структурі смертності   в Україні і в усьому світі,  вони також призводять до втрати працездатності за умови відсутності адекватного лікування і профілактики.   Разом з тим,  своєчасне   фахове лікування хвороб серця  збільшує тривалість життя, покращує його якість, запобігає розвитку незворотніх ускладнень.   Сучасні методи діагностики, якими забезпечений Центр  та наявність висококваліфікованих спеціалістів- кардіологів сприяють максимально точній діагностиці та дозволяють надавати кваліфіковану стаціонарну медичну  допомогу хворим  кардіологічного профілю, у тому числі   із  супутньою патологією.   При лікуванні  хворих   кардіологи керуються  міжнародними клінічними Настановами і Протоколами, уніфікованими Протоколами відповідно до Наказу 1422 від 29.12.2016 року МОЗ України.

В кардіологічному відділенні  надається  медична допомога пацієнтам  з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Серед них найпоширенішими є ішемічна хвороба серця і артеріальна гіпертензія.

Ішемічна хвороба серця –це захворювання серцево судинної системи, що характеризується  порушенням  кровопостачання міокарда . Причиною розвитку вказаного стану є атеросклероз коронарних артерій.

У кардіологічному відділенні Центру проводиться дослідження  ліпідного профілю пацієнта з метою  діагностики порушення жирового обміну, реєструється ЕКГ, ритмограма, холтерівське моніторування ЕКГ для виявлення порушень ритму і провідності, епізодів ішемії міокарда, проводиться ехокардіографія   з допплерографією, сканування брахіоцефальних судин, що дозволяє максимально уточнити діагноз ішемічної хвороби серця. При необхідності  пацієнт направляється на коронароангіографію в кардіохірургічний центр.  Лікарі відділення призначають лікування, спираючись на міжнародні рекомендації і враховують індивідуальні особливості кожного пацієнта. Такий підхід дозволяє досягнути покращення стану в максимально короткі строки.

Артеріальна гіпертензія є найпоширенішою патологією серцево-судинної системи, якою хворіють біля 30% населення України. Це захворювання є причиною розвитку інфаркту  міокарда, мозкового інсульту, порушень серцевого ритму, розвитку серцевої недостатності.  В кардіологічному відділенні проводиться уточнення діагнозу при наявності у хворого підвищення артеріального тиску,  а саме-  холтерівське моніторування АТ, ультразвукове дослідження серця, судин голови і шиї, нирок і наднирників, лабораторні показники функції нирок і наднирників, щитоподібної залози, виконуються МРТ мозку, КТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору. За необхідності хворі консультуються неврологом, урологом, офтальмологом. Лікування  артеріальної гіпертензіі  здійснюється персоналізовано, відбувається ретельний підбір препаратів в оптимальних комбінаціях і дозах. У більшості наших пацієнтів наявні одне або декілька супутніх захворювань, тому лікування проводиться  комплексно для досягнення  найкращого результату.

Порушення серцевого ритму  зустрічається у великої кількості хворих кардіологічного профілю і потребує кваліфікованого підходу, оскільки може супроводжуватися розвитком важких, в тому числі фатальних ускладнень. Після проведення холтерівського моніторування ЕКГ, ехокардіографії  і уточнення діагноза  хворому призначаються ефективні антиаритмічні засоби, здійснюється динамічний контроль стану, оцінка ефективності лікування. У кардіологічному відділенні проводиться відновлення правильного ритму у разі виникнення пароксизмів аритмій. За наявності показів пацієнт скеровується на радічастотну катетерну абляцію. При виписці хворий отримує детальні рекомендації по амбулаторному лікуванню, профілактиці аритмій. Кардіолог поліклініки Центру здійснює диспансерне спостереження пацієнта і забезпечує безперервність лікувального процесу.

Прогресуюча серцева недостатність  є ускладенням всіх кардіологічних захворювань, яка значно погіршує якість життя, приводить до втрати працездатності і смерті пацієнтів. У кардіологічному відділенні проводиться патогенетичне і симптоматичне лікування серцевої недостатності з урахуванням основного захворювання  і коморбідних станів.  Застосовуютьтся препарати, що довели свою ефективність в багатоцентрових дослідженнях. Проводиться лабораторний контроль функції нирок, легень, печінки, системи згортання крові. Пацієнти мають можливість провести рентгенологічне дослідження легень, визначити функцію зовнішнього дихання, провести ехокардіографію з доплерографією.

Кардіологи відділення ретельно контролюють стан пацієнтів, щоденно моніторують показники гемодинаміки і, за необхідності, вносять корективи у лікування.

У кардіологічному відділенні надають допомогу  також  пацієнтам з серцевими вадами, міокардитом,  кардіоміопатіями, проводять   відновлювальне лікування  після кардіохірургічних втручань.

Велику увагу  лікарі відділення приділяють формуванню у пацієнтів здорових підходів до харчування, рухового режиму , психологічного релаксу.

 

Завідувач відділення лікар –кардіолог вищої кваліфікаційної категорії Лук’янова Оксана Володимирівна.

Телефон для контактів  044  272-31-73   044 272-20-31