+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Хірурги ЦІМТ провели успішне малоінвазивне хірургічне втручання у пацієнтки з гігантською рецидивною килою стравохідного отвору діафрагми.

Хвору М., 61 року, госпіталізовано до хірургічного відділення ЦІМТ НАН України зі скаргами на рецидивний кашель, задишку, «кислий присмак» у роті, печію протягом останніх 6-ти років. В анамнезі: у 2012 році – трансторакальна фундоплікація за Allison з приводу кили стравохідного отвору діафрагми. У 2019 році діагностовано рецидив захворювання. Результат консультацій в інших клініках – відмова в операції через високий ризик втручання.

Хвору обстежено. Діагноз: Гігантська рецидивна тотальна кила стравохідного отвору діафрагми, тип 3; стан після трансторакальної фундоплікації за Allison (2012 р); рефлюкс-езофагіт. ХОЗЛ. Хронічний рецидивний бронхіт. Дихальна недостатність 3 ст.

Мал.1. Дані доопераційної комп’ютерної томографії: відстань між ніжками діафрагми 70 мм, шлунок деформований, весь – у задньому середостінні, відтискає базальні відділи легень та низхідний відділ аорти.

Після передопераційної підготовки виконано планове оперативне втручання: Лапароскопічне низведення шлунка та абдомінального відділу стравоходу, дефундоплікація, крурорафія з аллопластикою стравохідного отвору діафрагми біологічним імплантом Permacol™ Surgical Implant, позавагусна фундоплікація за Nissen (short floppy Nissen). Тривалість операції – 2 год. 45 хв.

Мал. 2. Початок операції. Весь шлунок – у задньому середостінні.

Мал. 3. Кінцевий вигляд операційного поля.

Післяопераційний період – без ускладнень. Через 4 години після операції хвора почала пити, на 1-у післяопераційну добу – харчуватись рідкою їжею.

Мал. 4. Рентгенконтрастне дослідження стравоходу та шлунка після операції.

На 4-ту добу хвору виписано під нагляд хірурга поліклініки за місцем проживання. Віддалене спостереження через місяць – стан задовільний, скарг хворий не пред’являє.​