+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»


Оголошення про проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад наукових працівників
Державної наукової установи
«Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:


з/п Назва підрозділу Посада
1 Відділ відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації Молодший науковий співробітник 1
2 Відділ відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації Молодший науковий співробітник 0,5
3 Відділ анестезіології та інтенсивної терапії Молодший науковий співробітник 0,5
4 Відділ анестезіології та інтенсивної терапії Молодший науковий співробітник 0,5
5 Лабораторія ультразвукової діагностики Молодший науковий співробітник 1

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати наступні документи (особисто або поштою) до Відділу управління персоналом та документообігу ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України:
1. Кандидати, які не є працівниками Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України:
– заява на участь у конкурсі (написана власноруч) із зазначенням посади на яку кандидат подається та назву структурного підрозділу.
– копія документа, що посвідчує особу;
– особовий листок по обліку кадрів;
– автобіографію;
– копію трудової книжки (за наявності);
– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, перелік наукових праць, опублікованих у фахових, у тому числі міжнародних, наукових виданнях;
– копію військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
– письмову згоду на обробку персональних даних.
2. Кандидати, які працюють у Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»:
– заява на участь у конкурсі (написана власноруч) із зазначенням посади на яку кандидат подається та назву структурного підрозділу.

Документи подаються до Відділу управління персоналом та документообігу ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (4 поверх терапевтичного корпусу).
Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають наукові результати, вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю і відповідають таким вимогам:
– молодшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.
Житлом Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Потапов Олексій Андрійович (+38 (093) 390-07-07).

Адреса на яку подаються документи: 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, буд. 22, терапевтичний корпус, 4 поверх, Відділ управління персоналом та документообігу тел. 044-272-34-03.

Дата офіційної публікації: 04.11.2019