+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Завідувач гастроентерологічного відділення ЦІМТ взяла участь у міжнародному IBD Tutorial meeting

В грудні 2018 року на базі кафедри внутрішньої медицини №1 відбувся міжнародний IBD Tutorial meeting під керівництвом професора Stefan Schreiber. До участі були залучені спеціалісти-гастроентерологи з різних країн та континентів.  Одним із делегатів від України була завідувач гастроентерологічного відділення нашого центру Бака Олена Михайлівна.

Увага спеціалістів цього разу була спрямована на  питання менеджменту пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника (ЗЗК). Міжнародна команда обговорила питання етіології ЗЗК, значення генетичних факторів розвитку хвороби та їх впливу на  лікувальну тактику,сучасні підходи до діагностики.  Особливу увагу було надано ентеросонографічній діагностиці при ЗЗК та конфокальній лазерній ендоскопічній мікроскопії.

Жвавий інтерес викликало обговорення стандартів терапії ЗЗК, а також ролі та можливостей хірургічних втручань при неспецифічний виразковий коліт (НВК)  та хворобі Крона (ХК). Надзвичайна зацікавленість була сфокусована на фістульних та стенотичних  формах ХК, що значно погіршують якість життя пацієнтів та потребують мультидисциплінарного підходу до розробки персоналізованого клінічного маршруту хворого.

Розуміння взаємодії мікробіома та людини, що є стабільною екосистемою (Метаорганізмом) з мутуалістичними функціями, що змінюється при різних захворюваннях,  виводить на новий рівень  вимоги до засобів діагностики з використанням генетичного мікробіомного профайлінгу. Мікробіом-корегуюча терапія, де найбільш дискутабельною є фекальна трансплантація (ФТ), залишається відкритим питанням.  Незважаючи на ефективність цієї терапії при Сl.difficile- асоційованих колітах, існує ціла низка проблем при застосуванні ФТ при ЗЗК.  Неоднозначні результати, відсутність стандартних схем  проведення ФТ, селекції донорів та потенційна трансмісія інших захворювань, потребують  подальшого вирішення та удосконалення цієї методики для втілення у широку практику.

Важливою частиною роботи групи були обговорення складних випадків ЗЗК. Активна дискусія клінічних випадків – хворої з  рецидивною ректовагінальною фістулою, хворих з різними формами  резистентності до біологічної терапії, хворих з низьким комплаєнсом   наочно продемонструвала різні погляди та особливості національних стандартів надання допомоги хворим на ЗЗК, незважаючи на широке використання протоколів ЕССО.

Питання обрання коректної  тактики ведення та лікування вагітних жінок, вплив ЗЗК на перебіг вагітності, пологів, годування дитини та особливості терапії, стан фертильності у чоловіків, враховуючи переважний розвиток ЗЗК у пацієнтів репродуктивного віку є доволі актуальним.

Під час стажування делегати мали можливість опанувати та власноручно виконували інтестінальну сонографію, методику, що може конкурувати з іншими засобами візуалізації в оцінці активності та наявності ускладнень при ЗЗК разом з МРТ та КТ.

Провідний спеціаліст клініки продемонстрував делегатам можливості малоінвазйної хірургії під час проведення ендоскопічного дослідження – балонну дилатацію стенозованих ділянок кишки.

Найсучасніша діагностична техніка, яка нині використовується лише з академічною метою – конфокальна лазерна ендоскопічна мікроскопія вразила всіх присутніх. Можливості цієї методики дозволяють у режимі реального часу спостерігати морфологічні зміни під час ендоскопічного дослідження.

Підсумовуючи результати роботи, професор Stefan Schreiber підкреслив значення та переваги сучасних препаратів біологічної терапії у лікуванні ЗЗК та закликав до призначення ефективної органозберігаючої терапії, що зменшує вірогідність інвалідізуючого хірургічного втручання та значно покращує якість життя пацієнтів.