+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Урологічне відділення

В урологічному відділенні ДНУ «ЦІМТ НАН України» надається допомога з приводу захворювань нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів згідно сучасним протоколам з використанням обладнання провідних світових та вітчизняних виробників. Операції виконуються переважно за мініінвазивними методиками досвідченими спеціалістами які володіють навичками роботи з сучасною апаратурою, що забезпечує мінімальну травматичність, зі збереженням структури оперованих органів та сприяє поновленню порушених функцій у реабілітаційному періоді.

Діагностика сечокам’яної хвороби грунтується на доказових документуючих методах: багатошарової КТ, МРТ органів заочеревинного простору, сучасних варіантів УЗД, лабораторної діагностики в тому числі біохімічних, імунноферментних, клінічних аналізів та ендоскопічних досліджень з відеореєстрацією.

Тактика лікування визначається згідно діагнозу.

 • Кораловидні камені нирок

Переважно використовується черезшкірний доступ, контактна нефролітотрипсія з літолапаксією при якому процес дроблення каменів та видалення фрагментів здійснюється під візуальним контролем за допомогою оптичної та відеоапаратури, що дозволяє в оптимальний час повністю позбавити хворого кораловидних каменів з однієї або обох сторін без порушення структури та функціональної здатності нирок.

В післяопераційному періоді до поновлення функціонального стану верхніх сечових шляхів виконується дренування за допомогою нефростомічного дренажа встановленого в миску по робочому каналу або антеградно встановленого стенту.

При каменях нирок до 2см в більшому розмірі доцільним та найменшінвазивним методом є пієлолітотрипсія з застосуванням ригідного або гнучкого ендоскопу з дренуванням ендопієловезикальним стентом.

 • Камені сечоводів

Уретеролітотрипсія виконується через природній доступ за допомогою уретероскопії майже в 100% випадків з використанням лазерної апаратури, виконанням за показами стентування верхніх сечових шляхів в до- та післяопераційному періоді .

 • Камені сечового міхура

Цистолітотрипсія та літолапаксія виконується як самостійне втручання або як етап при лікуванні інфравезикальної обструкції (ДГПЗ, стриктури уретри та ін.). Видалення каменів проводиться одномоментно трансуретральним доступом (без розрізсічення черевної стінки)

 

Діагностика та лікування онкоурологічної патології у відділенні здійснюється сертифікованими спеціалістами з клінічним досвідом.

 • Пухлини нирок

Розрізняють нирково-клітинні та уротеліальні пухлини. В першому варіанті залежно від розмірів, розповсюдженності та локалізації пухлини виконується радикальна нефректомія та резекція нирки, перевага надається лапароскопічній методиці.

При метастатичній формі хвороби, задовільній функції контролатеральної нирки та при збереженні загального стану пацієнта, виконується циторедуктивна нефректомія.

При другому варіанті пухлина локалізується в просвіті сечових шляхів первинно в порожнистій системі нирки з можливим ураженням сечоводів та сечового міхура імплантаційними метастазами. В цих випадках виконується нефруретеректомія з резекцією сечового міхура при відсутності протипоказів по супутній патології виконується втручання за лапароскопічною та ендоскопічною (біполярною ТУР) методиками.

 • Утворення наднирників

Кісти та пухлини наднирників видаляються лапароскопічно або ретроперитонеоскопічно.

 • Пухлини сечового міхура

Операція виконується трансуретрально з використанням методики видалення єдиним блоком при пухлинах сечового міхура які не розповсюджуються на м’язовий шар стінки міхура з локальною хіміотерапією у післяопераційному періоді.

Резекція сечового міхура виконується також у випадках відмови хворого від цистектомії за необхідністю відкритим або трансуретральним доступом в межах візуально здорових тканин.

 • Пухлини передміхурової залози

При відсутності протипоказів по розповсюдженню виконується радикальна простатектомія.

 • Пухлини чоловічих статевих органів.

При пухлині статевого члена часткова або радикальна ампутація або екстирпація статевого члена з регіонарною лімфаденектомією (за показами).

При злоякісній пухлині яєчка підтвердженою даними онкомаркерів та гістологічного дослідження виконується орхофунікулоектомія, в молодому віці при локальному характері процесу та відсутності ознак метастазування можливе виконання резекції яєчка в межах здорової тканини з інтраопераціним контролем краю резекції.

При наявності кісти урахуса без ускладнень та ускладненої нагноєнням або малігнізацією виконується видалення єдиним блоком залишків урахусу патологічного утворення та резекцією верхівки сечового міхура відкритим способом.

Хірургічне лікування варикоцелє виконується у двох варіантах доступів: лапароскопічний та відкритий за Мармаром. Лапароскопічний доступ рекомендуємо при двобічному захворюванні або за косметичними вимогами пацієнта.

Оперативне лікування водянки оболонок яєчка виконується відкритим шляхом трансскротальним або паховим доступом з висіченням оболонок яєчка за Бергманом або ушиванням оболонок за Вінкельманом.

Кісти придатка яєчка та  сім’яного канатика видаляються відкритим транскротальним або паховим доступом з обов’язковим гістологічним дослідженням.

 

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

Трансуретральна біполярна резекція є “золотим стандартом” лікування гіперплазії передміхурової залози. У випадках з великим об’ємом залози (понад 80 см3), наявністю дивертикулів сечового міхура виконуються відкрита операція (трансвезикальна або позадулонна простатектомія).

Гнійні захворювання нирок заочеревинного простору та передміхурової залози.

 • Гідронефроз найчастіше зумовлений стриктурою мисково-сечовідного сегменту або пієловазальним конфліктом. Для поновлення уродинаміки виконується резекційна пієлопластика, у випадку з аномальними судинами нижнього полюса нирки – антевазальний мисково-сечовідний анастомоз.
 • Гнійний пієлонефрит ускладнюється деструктивними змінами паренхіми з утворенням карбункулу або абсцесу нирки. Видалення гнійного вогнища виконується шляхом резекції нирки з ушиванням дефекту люмботомічним заочеревинним доступом. При формуванні абсцеса нирки – пункція гнійника з видаленням патологічного вмісту та раціональною інтенсивною антибактеріальною терапією. При наявності локального паранефрита здійснюється дренування гнійної порожнини з санацією та постійною аспірацією гнійного вмісту.

При абсцесі передміхурової залози залежно від об’єму та локалізації виконується пункція під контролем УЗ-навігації трансректальним та перинеальним доступом.

 • Кісти нирок

Солітарні кісти нирок, розташовані екстраренально, лікуються пункційною методикою з обов’язковим цитологічним дослідження матеріалу та склерозуючою терапією. Ускладені або розташовані інтраренально кісти нирок видаляються лапароскопічно.

Захворювання статевого члена

 • Вроджена деформація
 • Фімоз та парафімоз
 • Коротка вуздечка

Циркумцизіо та френолопластика виконується переважно під регіонарною або внутрішньовенною анестезією.

Вроджену девіацію статевого члена в залежності від локалізації та ступеню вираженості виконуємо у вигляді плікаційної корпоропластики або  ротаційної корпоропластики за O.Shaeer.

Розлади сечовипускання

 • Стресове нетримання сечі у жінок
 • Стресове нетримання сечі у чоловіків

При стресовому нетриманні сечі у жінок проводимо слінгові операції у вигляді обтурторного слінгу або міні-слінгу Ophira. Для хірургічного лікування нетримання сечі у чоловіків використовується регульований слінг Argüß.

Сечові нориці

Міхурово-піхвова нориця найчастіше є ускладненням ятрогенних ушкоджень сечового міхура при операціях на органах малої миски. При високій локалізації нориці найчастіше використовуєм лапароскопічний метод.

При наявності розповсюдженого злукового процесу виконується відкрита операція фістулопластика.

Сечовіднопіхвові нориці ліквідуємо за допомогою уретероцистонеостомії, яка при високому рівні ушкодження сечоводу виконується з формуванням дистальної частини сечоводу з клаптя стінки сечового міхура за Боарі.

Сечовідно-кишкові нориці оперуємо мультидисциплінарною бригадою за участю хірургів та урологів.

Реконструктивні та відновні операції на статевих органах і сечових шляхах.

З приводу гідронефрозу при патології пієлоуретерального сегменту виконується лапароскопічна пієлопластика, переважно з резекцією мисково-сечовідного сегменту.

Тактика лікування стриктур сечівника залежить від етіології локалізації та протяжності стриктури. Короткі стриктури (до 0,5 см.) нетравматичного походження  з локалізацією в бульбарному та пенільному відділах лікуються за допомогою оптичної уретротомії, альтернативний варіант анастомотична уретропластика з резекцією слизової уретри без пошкодження спонгіозного тіла. Травматичні стриктури великої протяжності понад 2 см ефективно лікуються за допомогою аутотрансплантації слизової ротової порожнини якою заповнюється дефект після резекції рубцевої тканини в ділянці уретри.

Операції з приводу гнійного епідидимоорхіту при поверхневому уражені тканини додатку обмежується декомпресією повздовжніми розрізами зовнішньої оболонки додатку. При формуванні абсцесів в додатку яєчка виконується епідидимектомія. Ураження гнійним процесом паренхіми яєчка потребує видалення яєчка.

При паліативному лікуванні рака передміхурової залози в залежності пухлинного процесу від гормонів використовується білатеральна орхіектомія.